Kullanıcı Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 
MADDE 1 - TARAFLAR
 
1.1 SATICI
 
Ünvanı: ERHAN GÜRSES MTK 5747/3 Sokak NO:7 Bornova / İzmir
 
 
:Adresi: Moda Tekstil ve Konfeksiyoncular Sitesi 5747/3 Sokak NO:7 Bornova / İzmir
 
 
:Telefon; 0 (530) 177 38 09
 
 
 
:E-posta Adresi:[email protected]
 
 
Ürün İade Adresi : Moda Tekstil ve Konfeksiyoncular Sitesi 5747/3 Sokak NO:7 Bornova / İzmir
 
:
 
 
1.2 ALICI
 
Adı Soyadı
 
:
 
...
 
Adresi
 
:
 
...
 
Telefon
 
:
 
...
 
E-posta Adresi
 
:
 
...
 
MADDE 2 - KONU
 
İşbu Sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.e-kapicim.com İnternet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun,27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğive Garanti belgesi Yönetmeliği gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
 
MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
 
Açıklama
 
Adet
 
KDV Dahil Fiyatı
 
Ara Toplam
 
.............................
 
...
 
...,... TL
 
...,... TL
 
.............................
 
...
 
...,... TL
 
...,... TL
 
.............................
 
...
 
...,... TL
 
...,... TL
 
Sipariş İşlem ve gönderim ücretleri
 
...,... TL
 
Ödeme Şekli
 
Kredi kartı tek çekim, veya taksitle, veya EFT veya havale
 
Vade Farkı
 
...,... TL
 
Toplam (KDV Dahil)
 
...,... TL
 
Ödeme Şekli
 
..............................
 
 
 
Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.
 
 
 
 
 
 
MADDE 4 - CAYMA HAKKI
 
-      ALICI, Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.
 
Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI'ya faks, telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmenin 5. madde hükümleri çerçevesinde ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve http://www.sedefhome.com/ İnternet Sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince ürünün ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş olması ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
 
a) 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır) 
 
b)İade formu, 
 
c)Satıcı veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi zorunludur. 
 
Süresi içerisinde satıcının kusuru sebebiyle iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır.Diğer iadelerde kargo bedeli ALICI'ya aittir.
 
Ürün SATICI'ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte SATICI'ya gönderilmemesi durumunda ALICI'ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.
 
-      Cayma Hakkı süresinin Belirlenmesi
 
Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
 
Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
 
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün
 
esas alınır.
 
Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.
 
Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.
 
 
 
MADDE 5 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
 
 
 
Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
 
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 
 MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER
 
6.1 ALICI, www.sedefhome.com internet sitesinde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI?nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. www.sedefhome.com İnternet Sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve satışa ilişkin fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. 
 
6.2 SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan is bu iki nüsha Sözleşme ALICI tarafından ______ saat ______ tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir. 
 
6.3 Sözleşme konusu ürün, 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 
 
6.4 Madde 3'te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların veya kimi kampanyalarında teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI tarafından karşılanır. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin SATICI'nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. 
 
6.5 Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 
 
 
6.6 Kargo firmasının, ürünü ALICI'ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
Yükleniyor...